Đề và lời giải chi tiết đề thử nghiệm môn Hóa lần 2 của Bộ GD&ĐT

19:34 20/01/2017

Chiều 20/1, 14 đề thi thử nghiệm của 5 môn thi THPT quốc gia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để học sinh, trường học tham khảo, vận dụng trong dạy và học. Dưới đây là đề thử nghiệm môn Hóa lần 2. Lời giải chi tiết đề thử nghiệm môn Hóa lần 2 được giải bởi thầy Trần Hoàng Phi, giảng viên Học Viện kỹ thuật quân sự, giáo viên trên Hệ thống ôn thi THPT quốc gia Lize.vn.

Đề và lời giải chi tiết đề thử nghiệm môn Hóa lần 2 của Bộ GD&ĐT

  • Đề thi thử nghiệm môn Hóa lần 2
  • Lời giải chi tiết đề thử nghiệm môn Hóa lần 2

Đề thi thử nghiệm môn Hóa lần 2

 

DONWLOAD

 

Lời giải chi tiết đề thử nghiệm môn Hóa lần 2

 

Câu 1: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
A. Hg.                         B. Cs.                          C. Al.                                          D. Li.
Giải: Kim loại nhẹ nhất là Li: 0,5 gam/cm3

Câu 2: Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là
A. Ag+.                       B. Cu2+.                       C. Fe2+.                                       D. Au3+.
Giải: ion có tính oxi hóa mạnh nhất là Au3+

Câu 3: Cho 0,78 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là
A. Li.                          B. Na.                         C. K.                                           D. Rb.
Giải: nM = 0,02 mol  →     →M = 39 (K)

Câu 4: Cho mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+  và HCO3–. Hoá chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là
A. HCl.                       B. Na2CO3.                 C. H2SO4.                                   D. NaCl.
Giải: Ca2+ + CO32-  → CaCO3; Mg2+  + CO32-  → MgCO3

Câu 5: Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?
A. Dễ tan trong nước.                                                B. Có nhiệt độ nóng chảy cao.
C. Là oxit lưỡng tính.                                                D. Dùng để điều chế nhôm.
Giải: Oxit nhôm khó tan trong nước..

Xem full:

DOWNLOAD LỜI GIẢI

Trên đây là đề thi và lời giải chi tiết đề thử nghiệm môn hóa lần 2 của Bộ GD&ĐT năm 2017. Tham khảo đề thi và lời giải chi tiết các môn khác trên Trang Tài liệu ôn thi của Lize.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X