Đỗ Mạnh Thắng

11:10 21/09/2016
{ "diemToan": 8.5, "diemLy": 9.6, "diemHoa": 9.4, "thuKhoa": 0, "content": "Lize là một trang web học tập vô cùng bổ ích với số lượng câu hỏi đa dạng rất phù hợp với xu hướng hiện nay. Chúc các bạn học tập hiệu quả với Lize." }

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X