Gen và mã di truyền. Điều hòa hoạt động của gen

14:13 08/08/2016

Nếu các bạn thấy khó khăn trong giải quyết các bài tập Gen và mã di truyền, Điều hòa hoạt động của gen thì chúng tôi sẽ giúp các bạn giải quyết các khó khăn đó ngay sau đây.

Hướng dẫn giải bài tập Gen và mã di truyền, Điều hòa hoạt động của gen.

Lý thuyết về Gen và mã di truyền, Điều hòa hoạt động của gen

Gen là gi?

Để trả lời cho câu hỏi gen là gì chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm và cấu trúc của gen nhé.

Khái niệm: Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (1 ARN hoặc 1 chuỗi pôlipeptit).

Cấu trúc của gen

Mỗi gen cấu trúc có 3 vùng trình tự nuclêôtit.

- Vùng điều hòa: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc, mang tín hiệu khở động và kiểm soát quá trình phiên mã.

- Vùng mã hóa: mang thông tin mã hóa các axit amin.

- Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

Các loại gen

Có 2 loại gen: gen cấu trúc và gen điều hòa.

Mã di truyền là gì?

Ở trên chúng ta đã trả lời được câu hỏi Gen là gì, giờ chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi Mã di truyền là gì?

Khái niệm mã di truyền: Mã di truyền là trật tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quy định trật tự các axit amin trong prôtêin.

Đặc điểm của mã di truyền: (tham khảo thêm phần lý thuyết)

Điều hòa hoạt động của gen

- Điều hòa hoạt động của gen được hiểu là gen có được phiên mã và dịch mã hay không.

- Có nhiều cấp độ điều hòa như trước phiên mã, phiên mã, dịch mã, sau dịch mã. Ở sinh vật nhân sơ điều hòa chủ yếu ở cấp độ phiên mã còn sinh vật nhân thực thì ở tất cả các cấp độ.

Lý thuyết về đột biến gen đã được thầy cô tổng hợp tại đây nhé:

 

Bài tập Gen và mã di truyền, Điều hòa hoạt động của gen

Sinh học sẽ nằm trong tổ hợp môn Khoa Học Tự Nhiên trong năm 2017. Tuy nhiên, điểm môn Sinh học vẫn có thể được tính riêng để phục vụ việc xét tuyển Đại Học - Cao Đẳng, vậy nên không thể lờ là đâu nhé. Nếu lượng bài tập ở trên là hơi ít, Lize còn 1 kho bài tập đề thi khổng lồ cho các em xử lý đó:

Với hướng dẫn giải bài tập Gen và mã di truyền, Điều hòa hoạt động của gen trên đây, các bạn đã thấy tự tin để giải quyết những bài tập dạng này chưa? Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với các bạn ở các chủ đề khác.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X