Hướng dẫn giải bài tập hợp chất cacbon có lời giải

17:27 08/07/2017

Ba hợp chất Cacbon quan trọng nhất mà các em cần ghi nhớ trong chương trình hóa học 11 bao gồm CO (Cacbon Monoxit), CO2 (Cacbon Dioxit) và các muối Cacbonat CO32-. Bài viết sẽ đưa ra các kiến thức quan trọng liên quan đến hợp chất cacbon và một số bài tập hợp chất cacbon có đáp án.

Hợp chất Cacbon

  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập hợp chất Cacbon có đáp án

Kiến thức cần nhớ

Cacbon monoxit

- Cacbon monoxit CO là khí không màu, không mùi, không vị và độc.

- CO vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử nhưng tính oxi hóa rất yesu.

- Tính khử của CO thể hiện qua các phản ứng với:

  • Phi kim có độ âm điện mạnh (O2 , halogen)
  • Oxit kim loại, H2O

 

 

 

 

- CO khử được các kim loại đứng sau Al thành kim loại. Phản ứng viết dưới dạng tổng quát như sau:

- Các phương pháp điều chế CO:

phương pháp điều chế CO

Cacbon đioxit

- Cacbon đioxit $C{O_2}$ là khí không màu, còn có tên gọi khác là khí cacbonic. $C{O_2}$ chính là tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, làm Trái đất nóng lên.

- $C{O_2}$ không chát và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên người ta dùng nó để dập tắt các đám cháy.

- $C{O_2}$ có tính oxi hóa:

 

→ Người ta không dùng khí CO2 để dập tắt các đám cháy Mg, Al

- CO2 có tính axit: Thể hiện rõ qua phản ứng với dung dịch kiềm

- Điều chế: Trong phòng thí nghiệm:

Muối cacbonat

- CO2 phản ứng với dung dịch kiềm tạo thành hai loại muối$\left\{ \begin{array}{l} HCO_3^ - \,:\,\,hidrocacbonat\\ CO_3^{2 - }\,:\,cacbonat \end{array} \right.$

tính chất hóa học muối cacbonat

Ứng dụng:

  • CaCO3 : là chất bột nhẹ, màu trắng, được dùng làm chất độn trong cao su và một số ngành công nghiệp
  • Na2CO3 khan: soda khan, màu trắng, tan nhiều trong nước → được dử dụng trong công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt
  • NaHCO3 tinh thể màu trắng, hơi ít tan trong nước → dùng trong công nghiệp thực phẩm. Trong y học được dùng làm thuốc để giảm đau dạ dày

Bài tập hợp chất Cacbon có đáp án

Luyện tập với một số bài tập hợp chất cacbon có đáp án nhé.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X