Hướng dẫn giải bài tập Liên từ trong tiếng Anh (Conjunctions)

11:46 26/09/2016

Trong tiếng Anh có nhiều loại liên từ khác nhau. Phần 1 của bài viết sẽ đề cập đến 3 trong các liên từ thường gặp nhất trong tiếng Anh, cách sử dụng cũng như một số bài tập liên từ.

Liên từ trong tiếng Anh

liên từ trong tiếng anh

Kiến thức cần nhớ

Các liên từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

  • BECAUSE/ SINCE/ AS/ SEEING THAT + Mệnh đề

VD: We all laughed because the story was really funny. (Chúng tôi đều cười vì câu chuyện thực sự hài)

Since it was cold, we made a fire. (Vì trời lạnh, chúng tôi đốt lửa)

các liên từ thường dùng trong tiếng anh

  • BECAUSE OF/AS A RESULT OF/OWING TO/DUE TO + Danh từ/ Danh động từ

VD: I came to class late because of the heavy traffic. (Tôi đi học muộn vì tắc đường)

Các liên từ chỉ mục đích (để mà)

  • SO THAT/IN ORDER THAT + Mệnh đề

VD: I got up early so that I couldn’t miss the early train to Sapa. (Tôi thức dậy sớm để tôi không bị lỡ chuyến tàu lên Sa Pa)

  • TO/ IN ODER TO/ SO AS TO + V

NOT TO/ IN ORDER NOT TO/ SO AS NOT TO + V

VD: I read out loud the word five times in order to remember the way it is pronounced. (Tôi đọc to từ đó lên 5 lần để nhớ được cách phát âm của nó)

Các liên từ chỉ kết quả (do đó, vì thế mà)

  • THEREFORE/ THUS/ HENCE

- Therefore có thể đứng ở đầu, cuối câu hoặc giữa hai câu.

VD: The treasure is not mine, and therefore I am unwilling to take it. (Kho báu không thuộc về tôi, vì thế tôi không sẵn lòng để lấy nó)

- Thus/ Hence thường đứng ở đầu câu.

VD: The government did not prepare for the hurricane. Thus, many people suffered. (Chính phủ không chuẩn bị trước cho cơn bão. Vì thế mà nhiều người dân phải hứng chịu.)

  • AS A RESULT/ CONSEQUENTLY, mệnh đề

As a result/ Consequently thường đứng ở đầu câu

VD: The athlete was caught using drugs. Consequently, he was kicked off the team. (Vận động viên đó bị bắt gặp đang sử dụng ma túy. Kết quả là anh ta bị đuổi ra khỏi đội.)

  • SO + mệnh đề

“So” đứng đầu câu hoặc giữa hai câu.

VD: The weather is nice in the summer, but it rains almost every day, so spring is my favorite season. (Mùa hè thì thời tiết đẹp nhưng gần như mọi ngày trời đều mưa, nên mùa xuân là mùa yêu thích của tôi.)

bài tập liên từ trong tiếng anh

Mỗi loại liên từ kể trên có những cách sử dụng khác nhau và được dùng trong những trường hợp khác nhau. Với dạng bài này điều quan trọng là ghi nhớ kiến thức lý thuyết để có thể áp dụng và xử lý các bài tập. Liên từ cũng là dạng bài tập rất dễ gặp trong các đề thi tiếng Anh.

Bài tập liên từ trong tiếng Anh

Lize hàng tuần đều ra các bài test tiếng Anh theo từng chủ đề hỗ trợ các em đánh giá kiến thức ngay lập tức, sẵn sàng thử sức chưa

Tiếng Anh là môn học thường xuyên cần được luyện tập, kiến thức sau 1 thời gian không động đến chắc chắn sẽ bị mờ nhạt đi rất nhiều. Luyện tập với bài tập 30-60 phút/ngày sẽ là thời gian lý tưởng nhất.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X