Hướng dẫn giải bài tập phân bón hóa học lớp 11

10:22 10/10/2016

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm tăng năng suất cây trồng. Chương trình Hóa lớp 11 nghiên cứu 5 loại phân bón phổ biến.

Phân bón Hóa học

phân bón hóa học

Kiến thức cần nhớ

Khái niệm và phân loại

- Phân bón là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm tăng năng suất cây trồng. Phân bón đưa vào đất những ion cần thiết cho cây, chủ yếu là các ion của nitơ, photpho và kali. Phân bón có ba loại chính

  • Phân đạm (có chứa nitơ)
  • Phân lân (chứa photpho)
  • Phân kali (chứa kali)

- Độ dinh dưỡng của phân là đại lượng được sử dụng để xác định hàm lượng các nguyên tố trong phân bón.

Phân loại

Cách tính độ dinh dưỡng

Phân đạm

Tính theo khối lượng N trong phân

Phân lân

Tính theo khối lượng P2O5

Phân kali

Tính theo khối lượng K2O

 

Các loại phân bón hóa học

Chương trình hóa 11 cũng như chương trình ôn thi THPT quốc gia sẽ khai thác 5 loại phân hóa học sau.

 

 

 

 

 

 

Phân đơn

 

 

Phân đạm

Cung cấp ni tơ dưới dạng ion $NO_3^ - $ và $NH_4^ + $

Phân đạm amoni

$N{H_4}Cl,\,{(N{H_4})_2}S{O_4},\,\,N{H_4}N{O_3}$ . Do $NH_4^ + $ có tính axit yếu nên phân amoni chỉ bón cho đất ít chua (ít axit)

Trong $N{H_4}N{O_3}$ vừa có $NO_3^ - $ vừa có $NH_4^ + $ nên được gọi là đạm “hai lá”

Phân đạm nitrat $NaN{O_3},\,\,Ca{(N{O_3})_2}$

Phân ure: ${(N{H_2})_2}CO$

Phân lân: Cung cấp kali dưới dạng ion ${K^ + }$

Supe photphat đơn: $C{a_3}{(P{O_4})_2}.2CaS{O_4}$

Supephotphat kép: Chỉ chứa $Ca{({H_2}P{O_4})_2}$

Phân kali: Cung cấp kali dưới dạng ion ${K^ + }$

Phân kali:

Các muối kali KCl, ${K_2}S{O_4},\,\,\,{K_2}C{O_3}$

Phân hỗn hợp và phức hợp

(Phân chứa đồng thời 3 nguyên tố N,P,K)

Phân hỗn hợp NPK

Được tạo thành khi trộn các loại phân đơn theo tỉ lệ N: P: K khác nhau. Phổ biến nhất là phân nitrophotka : ${(N{H_4})_2}HP{O_4},\,\,KN{O_3}$

Trong hai loại phân bón phổ biến nhất ( nitrophotka và amophot) đều có chứa ${(N{H_4})_2}HP{O_4}$ , đây là một hợp chất chứa nhiều thành phần dinh  dưỡng N và P

Phân phức hợp

Hỗn hợp được tạo thành từ các phản ứng hóa học. Phổ biến là amophot: ${(N{H_4})_2}HP{O_4}$ và $N{H_4}{H_2}P{O_4}$ được tạo thành từ phản ứng giưa ${H_3}P{O_4}$ với $N{H_3}$

 

Bài tập phân bón hóa học lớp 11

Bài tập phân bón hóa học trong đề thi đại học thường không khó. Tuy nhiên, kiến thức đòi hỏi để xử lý dạng bài này khá là rộng.

Hóa sẽ nằm trong tổ hợp môn Khoa học tự nhiên của kỳ thi năm 2017, với một số thay đổi về cấu trúc đề cũng như thời gian làm bài bị rút ngắn. Việc luyện tập nhiều hơn với trắc nghiệm đánh giá năng lực sẽ rất hiệu quả.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X