Hướng dẫn giải bài tập Phản ứng nhiệt nhôm

15:56 16/08/2016

Phản ứng nhiệt nhôm là dạng phản ứng mà trong đó Nhôm tác dụng với Oxit Kim loại ở nhiệt độ cao. Đây là dạng bài tập yêu thích được các đề thi THPT quốc gia khai thác.

Phản ứng nhiệt nhôm

Để xử lý dạng bài tập pư nhiệt nhôm, các em sẽ rất cần nắm chắc các kiến thức liên quan đến các trường hợp có thể xảy ra khi phản ứng hoàn toàn hay không hoàn toàn.

Các em có thể tải tài liệu ở phần cuối bài viết.

Phản ứng nhiệt nhôm

Lý thuyết chung

- Phản ứng nhiệt nhômAl + oxit kim loại → oxit nhôm + kim  loại

                                       (hỗn hợp X)                         (hỗn hợp Y)

PƯ chỉ xảy ra trong điều kiện nhiệt độ cao.

- Thường gặp :

            + 2Al  +  Fe2O3 → Al2O3  +  2Fe 

            + 2yAl  +  3 FexOy → yAl2O3 +  3xFe

            + (6x – 4y)Al + 3xFe2O3 → 6 FexOy +  (3x – 2y)Al2O3

- Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn, tùy theo tính chất của hỗn hợp Y tạo thành để biện luận:

            + Y chứa 2 kim loại → Y: Al dư, oxit kim loại hết.

            + Y tác dụng với dung dịch bazơ kiềm giải phóng H2 => Al dư.

+ Y tác dụng với dung dịch axit có khí bay ra =>  Y chứa (Al2O3 + Fe) hoặc

 ( Al2O3 + Fe + Al dư) hoặc (Al2O3 + Fe + oxit kim loại dư).

- Nếu phản ứng xảy ra không hoàn toàn, hỗn hợp Y gồm Al2O3, Fe, Al dư và Fe2O3 dư.

- Các phương pháp thường sử dụng:

            + Định luật bảo toàn khối lượng.

            + Định luật bảo toàn nguyên tố.

Bài tập tham khảo

Ví dụ 1. Nung nóng hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư sinh ra 3,08 lít khí H2 (đktc).

- Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 (đktc).

Giá trị của m là:

A. 22,75 gam              B. 21,40 gam               C. 29,40 gam               D. 29,43 gam

Hướng dẫn giải;

Hướng dẫn giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Ví dụ 2: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X và một oxit sắt FexO(trong đk không có không khí) thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH(dư) thấy có 8,4 lít khí H2 (đktc) thoát ra và còn lại phần không tan Z. Hòa tan lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy có 13,44 lít khí SO2(đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2Otrong Y và công thức oxit sắt lần lượt là:

A. 40,8 gam và Fe3O4                          B. 45,9 gam và Fe2O3

C. 40,8 gam và Fe2O3                          C. 45,9 gam và Fe3O4

Hướng dẫn giải;

thực hiện phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3

Ví dụ 3:

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm giữa Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng hoàn toàn thu được HH X có khối lượng 43,9g. Chia X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với NaOH dư thu được 1,68l khí. Phần 2 phản ứng vừa đủ với V(l) dd HCl (loãng, nóng). Hỏi giá trị của V?

A.1,15                   B.1                         C.0,65                         D.1,05

Hướng dẫn giải:

Giả sử Al dư: 

2Al + Cr2O3 -> Al2O3 + 2Cr 
2x        x             x         2x 

Đặt nCr2O3 = x, nAl = y 

Ta có: 102x + 104x + 27(y-x) = 43,9 

+ Tác dụng NaOH sinh ra khí H2 => nAl = 2/3nH2 = 0,05 

=> nAl dư của hỗn hợp là 0,1 
=> x = 0,2 
=> Phần 2: Al2O3 = 0,1 mol; nCr = 0,2 mol; nAl dư = 0,05 
=> Tổng mol HCl = 0,6 + 0,4 + 0,15 = 1,15 mol

Bài tập tự luyện

Nếu các em có thể giải quyết 10 câu hỏi sau đây trong vòng 20' thì có thể tự tin đối mặt với dạng bài tập này rồi đó

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X