Hướng dẫn giải bài tập phương trình sóng cơ học lớp 12

15:01 21/09/2016

Dạng bài tập phương trình sóng cơ học khai thác chủ yếu 2 dạng phương trình sóng, tại nguồn và tại 1 điểm bất kỳ trên phương truyền sóng. 

Dạng bài tập này không quá phức tạp, tuy nhiên, để xử lý thành thạo nó học sinh sẽ cần nhiều thời gian luyện tập với bài tập

Phương trình sóng cơ học

phương trình sóng cơ học

Kiến thức cần nhớ

Phương trình sóng cơ học tại nguồn và tại 1 điểm bất kỳ trên phương truyền sóng được biểu diễn như sau

Tại nguồn O

Phương trình sóng tại nguồn O là ${u_O} = {A_O}$cos(ωt + φ).

phương trình song cơ tại nguồn

Tại điểm M bất kì

Điểm M có tọa độ x trên phương truyền sóng.

- Sóng lan truyền từ N đến M trong khoảng thời gian ∆t = $\frac{x}{{{v_s}}}$.

Dao động của M tại thời điểm t chính là dao động của N ở thời điểm (t - ∆t).

Hay ${u_M}\left( t \right) = {u_P}\left( {t - \Delta t} \right) = A\cos \omega \left( {t - \frac{x}{{{v_s}}}} \right)$

→ ${u_M}\left( t \right) = A\cos \omega \left( {\omega t - \frac{{2\pi }}{T}\frac{x}{{{v_s}}}} \right)$ ; ${v_s}.T = \lambda $

→ Phương trình sóng $u\left( {x,t} \right) = A\cos \left( {\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda }} \right)$

- Tại một điểm M xác định trong môi trường sóng: x = ${x_0}$ → uM là phương trình dao động của phần tử môi trường tại ${x_0}$.

- Tại một thời điểm  xác định t = ${t_0}$→ uM  mô tả hình dạng của sóng tại thời điểm ${t_0}$.

Bài tập tự luyện

Hoàn thành 10 bài tập dưới đây và check đáp án nhé mấy đứa

Nếu các em thấy những bài tập trên đây thực sự hữu ích nhưng hơi ít, kho dữ liệu của Lize còn rất nhiều bài tập cho các em xử lý đó.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X