Lý thuyết về Dãy điện hóa Kim loại và Quy tắc Alpha

16:18 03/11/2016

Dãy điện hóa Kim loại là lý thuyết xuất hiện trong hầu hết các bài tập liên quan đến Kim loại. Để xác định chính xác các phản ứng hóa học có thể xảy ra thì việc nắm rõ dạy điện hóa là điều vô cùng quan trọng. Trong các bài tập như vậy, quy tắc alpha được sử dụng khá phổ biến. Bài viết sẽ đề cập đến 2 mảng lý thuyết này. Sau đó sẽ các em có thể luyện tập với trắc nghiệm Đại cương kim loại.

Dãy điện hóa Kim loại và Quy tắc Alpha

bài tập dãy điện hóa kim loại và quy tắc alpha

Dãy điện hóa Kim loại

Cặp oxi hóa – khử

Ta có:  

$F{e^{2 + }}$+ 2e  Fe

$C{u^{2 + }}$ + 2e Cu

$A{g^ + }$ + 1e  Ag

- Xét quá trình biến đổi giữa kim loại M và cation của nó

- Dạng oxi hóa (cation Mn+) và dạng khử (kim loại M) tạo thành một cặp Mn+/M được gọi là cặp oxi hóa – khử.

Ví dụ: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Al3+/Al ...

Thế điện cực chuẩn

  • Để đặc trưng cho tính oxi hóa của ction kim loại người ta sử dụng đại lượng “thế điện cực chuẩn”.
  • Kí hiệu: $E_{{M^{n + }}/M}^o$
  • Qui ước: \[E_{2{H^ + }/{H_2}}^o = 0\,(V)\]

So sánh tính oxi hóa – tính khử

  • Trong hai cặp oxi hóa – khử, cặp nào có thế điện cực chuẩn (Eo) lớn hơn thì
  • Cation có tính oxi hóa mạnh hơn
  • Kim loại có tính khử yếu hơn

Dãy điện hóa của kim loại

dãy điện hóa kim loại

Trong dãy điện hóa, theo chiều từ trái sang phải thì

  • Tính oxi hóa của cation tăng dần
  • Tính khử của kim loại giảm dần

Quy tắc α

Nguyên tắc

KHỬ mạnh + OXI HÓA mạnh  KHỬ yếu + OXI HÓA yếu

  • Dự đoán chiều phản ứng oxi hóa – khử theo qui tắc $\alpha $

Giả sử có hai cặp oxi hóa – khử với thế điện cực chuẩn là:

  • Phản ứng oxi hóa – khử diễn ra theo quy tắc:

quy tắc alpha

Ví dụ: $E_{C{u^{2 + }}/Cu}^o = \, + \,0,34\,V$ , $E_{A{g^ + }/Ag}^o = \, + \,0,80\,V$

Theo quy tắc $\alpha $ ta được:

$ \Rightarrow \,2A{g^ + }\,\,\, + \,\,Cu\,\, \to C{u^{2 + }}\,\, + \,\,2Ag$

Bài tập

Các em có thể làm các bài tập chuyên đề Đại cương Kim loại tại đường link sau đây:

​​​​​​​​​​​​​​Khám phá kho tài liệu khổng lồ của Lize, đăng ký khóa học ngay bây giờ để nhận được sự giảng dạy tốt nhất từ các thầy cô. Kỳ thi sắp đến rồi, hãy chuẩn bị kỹ trước khi quá muộn

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X