Nắm chắc cách giải phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

13:37 12/08/2017

Bài học này sẽ hướng dẫn các em cách giải một số dạng bài phương trình lượng giác lớp 11. Bên cạnh đó, các em sẽ được luyện tập với một số phương trình lượng giác cơ bản lớp 11.

Phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

Kiến thức cần nhớ

Dưới đây là một số phương trình lượng giác cơ bản lớp 11 mà các em cần nhớ.

Phương trình $\sin x = m$

- Nếu $\left| m \right| > 1$ phương trình vô nghiệm.

- Nếu $\left| m \right| \le 1$ chọn một góc $\alpha $ sao cho $\sin \alpha  = m$.

phương trình lượng giác cơ bản 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương trình $\cos x = m$

- Nếu $\left| m \right| > 1$ phương trình vô nghiệm.

- Nếu $\left| m \right| \le 1$ chọn một góc $\alpha $ sao cho $\cos \alpha  = m$.

bài tập phương trình lượng giác cơ bản lơp 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương trình $\tan x = m$

Chọn góc $\alpha $ sao cho $\tan \alpha  = m.$ Khi đó  

Phương trình luôn có nghiệm với mọi $m.$

 

 

 

 

 

Phương trình $\cot x = m$

Chọn góc $\alpha $ sao cho $\cot \alpha  = m.$ Khi đó  

Phương trình luôn có nghiệm với mọi $m.$

 

 

 

 

 

 

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải phương trình $\tan 2x.tan4x = 1$.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2: Giải phương trình $\sin \left( {\pi \cos x} \right) = 1$.

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

Vận dụng các kiến thức ở trên để xử lý các bài tập phương trình lượng giác dưới đây nhé:

 

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X