Nguyễn Đức Trung

11:07 21/09/2016
{ "diemToan": 9, "diemLy": 9.4, "diemHoa": 9.2, "thuKhoa": 0, "content": "Em rất cám ơn thầy cô và đội ngũ lize vì nhờ có lize em đã quen hơn với chiến thuật làm trắc nghiệm, phản xạ nhanh hơn và đồng thời ôn lại được lý thuyết kĩ hơn và nhanh chóng từ những câu bị bẫy" }

Share bài viết

Từ khoá

Khóa Toán Học lớp 11

Thầy
Nguyễn Phụ
Hoàng Lân

Học phí: 349K

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

X