Nguyễn Thị Minh Anh

11:42 21/09/2016
{ "diemToan": 8.25, "diemLy": 7.6, "diemAnh": 8.8, "thuKhoa": 0, "content": "Cảm ơn Lize đã mang đến một phương pháp học tập hiệu quả và hiện đại đến cho học sinh chúng em" }

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X