Những âm câm trong tiếng Anh và bài tập luyện tập (Part 2)

15:14 26/12/2016

Phần 2 của loạt bài viết về Âm câm sẽ nhắc đến các từ ngữ có những âm câm như I, K, L, N và P. Cùng luyện tập để không bỏ rơi điểm số Phần Ngữ âm trong đề thi THPT quốc gia.

Âm câm trong tiếng Anh (Phần 2)

âm câm I,K,L,NP trong tiếng Anh

Các âm câm trong tiếng anh từ I-P

Chữ I câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 busIness

 /ˈbɪznəs/

 kinh doanh

 parlIament

 /ˈpɑːrləmənt/

 quốc hội

 

Chữ "K" câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 Knight

 /naɪt/

 hiệp sĩ

 Knee

 /niː/

 đầu gối

 Knife

 /naɪf/

 con dao

 Know

 /nəʊ/

 biết

 Kneel

 /niːl/

 quỳ gối

 Knock

 /nɒk/

 gõ cửa

 Knob

 /nɒb/

 u biếu, quả đấm

 Knuckle

 /ˈnʌkl/

 khớp, khủyu

 Knack

 /næk/

 sở trường

 

Chữ L câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 paLm

 /pɑːm/

 cây cọ

 taLk

 /tɔːk/

 nói chuyện

 waLk

 /wɔːk/

 đi bộ

 foLk

 /fəʊk/

 dân gian

 haLf

 /hæf/

 một nửa

 couLd

 /kʊd/

 có thể (quá khứ can)

 shouLd

 /ʃʊd/

 nên

 wouLd

 /wʊd/

 sẽ (quá khứ will)

 caLf

 /kɑːf /

 con bê

 caLm

 /kɑːm/

 bình tĩnh

 

Chữ “N” câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 autumN

 /ˈɔːtəm/

 mùa thu

 damN

 /dæm/

 lời nguyền

 hymN

 /hɪm/

 bài thánh ca

 columN

 /ˈkɑːləm/

 cột

 

Chữ "P" câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 cuPboard

 /ˈkʌbəd/

 tủ quần áo

 rasPberry

 /ˈræzbəri/

 quả mâm xôi

 receiPt

 /rɪˈsiːt/

 công thức, đơn thuốc

 couP

 /kuː/

 hành động phi thường

 

Luyện tập với âm câm trong tiếng Anh


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X