Những âm câm trong tiếng Anh và bài tập luyện tập (Part 3)

13:54 03/01/2017

Tiếp tục tìm hiểu về các âm câm trong tiếng Anh nhé. Phần 3 của loạt bài viết về âm câm trong tiếng Anh sẽ nhắc đến các âm S, T, U và W. Sắp hoàn thành cái phần Ngữ âm này rồi ha!!!

Âm câm trong tiếng Anh (Phần 3)

âm câm trong tiếng anh s,t,u,w

Các âm câm trong tiếng anh từ S-W

Chữ “S” câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 iSland

 /ˈaɪlənd/

 quần đảo, đảo

 aiSle

 /aɪl/

 lối đi giữa các hàng ghế

 patioS

 /ˈpætiəʊ/

 hè, hiên, sân

 

Chữ “T” câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 wiTch

 /wɪtʃ/

 phù thủy

 casTle

 /ˈkɑːsl/

 lâu đài

 waTch

 / wɑːtʃ/

 xem

 buTcher

 /ˈbʊtʃər/

 người bán thịt

 maTch

 /mætʃ/

 que diêm, trận đấu

 chrisTmas

 /ˈkrɪsməs/

 giáng sinh

 morTgage

 /ˈmɔːɡɪdʒ/

 thế chấp

 sofTen

 /ˈsɒfn /

 làm cho mềm

 ofTen

 /ˈɒfn /

 thường thường

 lisTen

 /ˈlɪsn/

 Nghe

 whisTle

 /ˈwɪsl/

 huýt sáo

 wresTle

 /ˈresl/

 trận đấu vật

 

Chữ “U” câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 gUest

 /ɡest/

 khách

 gUess

 /ɡes/

 đoán

 gUitar

 /ɡɪˈtɑːr/

 đàn ghi ta

 gUard

 /ɡɑːrd/

 bảo vệ

 bUiding

 /ˈbɪldɪŋ/

 nhà cao tầng

 biscUit

 /ˈbɪskɪt/

 bánh bích quy

 tongUe

 /tʌŋ/

 lưỡi

 catalogUe

 /ˈkætəlɒɡ/

 bảng mục lục

 

Chữ “W” câm

 Ví dụ

 Phiên âm

 Nghĩa

 Write

 /raɪt/

 viết

 ansWer

 /ˈænsər/

 trả lời

 Who

 /huː/

 ai

 Whole

 /həʊl/

 tất cả

 Wrong

 /rɔːŋ/

 sai

 tWo

 /tuː/

 hai

 sWord

 /sɔːrd/

 thanh gươm

 Wrist

 /rɪst/

 cổ tay

 

Luyện tập với âm câm trong tiếng Anh


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X