Nộp đơn phúc khảo trước ngày 31/7 - Lize.vn

09:00 21/07/2016

Sau khi nhận được kết quả thi THPT quốc gia 2016, những thí sinh có thắc mắc về điểm số có thể tiến hành đăng ký phúc khảo.

thời hạn nộp đơn đăng ký phúc khảo, nộp đơn đăng ký phúc khảo ở đâu, lệ phí đăng ký phúc khảo

Thời hạn nộp đơn phúc khảo

Thời hạn được Bộ Giáo Dục đưa ra là 11 ngày sau khi điểm thi THPT quốc gia bắt đầu chính thức được công bố vào ngày 20/7. Tức muộn nhất là ngày 31/7, thí sinh cần nộp đơn phúc khảo nếu muốn kiếm tra lại độ chính xác về điểm số của mình.

Muộn nhất 15 ngày sau thời hạn nộp đơn phúc khảo, tức 15/8, hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo. Các trường có thể công bố kết quả sớm hơn.

Nộp đơn phúc khảo ở đâu?

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn xin phúc khảo tại đó. Chẳng hạn thí sinh nộp hồ sơ tại trường THPT thì nộp đơn xin phúc khảo ở trường THPT. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể nộp trực tiếp ở trường Đại học nơi dự thi, Sở GD&ĐT.

Kết quả phúc khảo cũng sẽ được gửi đến thí sinh tại nơi đăng ký phúc khảo. Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển Đại học, Cao đẳng, nếu kết quả thi thay đổi sau khi phúc khảo sẽ được nhận thêm giấy chứng nhận kết quả thi đã cập nhật kết quả phúc khảo.

Lệ phí đăng ký phúc khảo hoàn toàn miễn phí

Thay đổi so với năm 2015, thí sinh nộp đơn đăng ký phúc khảo năm 2016 không phải nộp bất kỳ loại lệ phí nào. 

Mẫu đơn đăng ký phúc khảo

mẫu đơn đăng ký phúc khảo

Thí sinh muốn phúc khảo cần làm đơn phúc khảo trong đó ghi rõ họ tên, ngày sinh, số báo danh, cụm thi, môn muốn phúc khảo, điểm bài thi muốn phúc khảo.

Cách thức phúc khảo bài thi tự luận

Việc phúc khảo bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định chấm hai vòng độc lập và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng Ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng Ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Lưu ý về điểm phúc khảo

- Đối với phúc khảo bài thi tự luận, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định. Điểm chính thức của bài thi sau khi phúc khảo được Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

- Đối với phúc khảo bài thi trắc nghiệm thì điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

- Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thhi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GD&ĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X