Nouns - Danh từ

14:26 11/08/2016

Bài tập về danh từ trong tiếng Anh chủ yếu xoay quanh việc nhận biết danh từ đềm được và không đểm được, số ít và số nhiều.

Hướng dẫn giải bài tập về Danh từ trong tiếng Anh

Bài tập về Danh từ trong tiếng Anh

Lý thuyết 

Phân loại

Danh từ có thể được chia thành hai loại chính:

- Danh từ cụ thể (concrete nouns): lại được chia làm hai loại chính:

 • Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại như: table (cái bàn), man (người đàn ông), wall (bức tường)…

 

 • Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng như: Peter, Jack, England…

- Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness (sự hạnh phúc), beauty (vẻ đẹp), health (sức khỏe)

Danh từ đếm được và không đếm được

 • Danh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.
 • Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớndanh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.

Danh từ số nhiều: Nguyên tắc đổi sang số nhiều

- Thông thường danh từ lấy thêm S ở số nhiều.

- Những danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH lấy thêm ES ở số nhiều.

Ngoại lệ:

 • Những danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O chỉ lấy thêm S ở số nhiều. Ví dụ: cuckoos, cameos, bamboos...
 • Những danh từ tận cùng bằng O nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh chỉ lấy thêm S ở số nhiều. Ví dụ: pianos, photos, dynamo, magnetos...

- Những danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I trước khi lấy thêm ES.

- Những danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều. Ví dụ: leaf - leaves, knife - knives

- Danh từ số nhiều đặc biệt: 

 • man - men : đàn ông
 • woman - women : phụ nữ
 • child - children : trẻ con
 • tooth - teeth : cái răng
 • foot - feet : bàn chân
 • mouse - mice : chuột nhắt
 • goose - geese : con ngỗng
 • louse - lice : con rận

- Danh từ số ít và số nhiều giống nhau:

 • deer : con nai
 • sheep : con cừu
 • swine : con heo
 • Mạo từ (Article)

Bài tập và đáp án

Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập với một số bài tập về Nouns, Noun Phrases (mệnh đề danh từ). Chú ý nhận biết các loại danh từ chính xác nhé, các quy tắc chuyển đổi danh từ số nhiều cũng sẽ cần được ứng dụng.

Tiếng Anh là môn học thường xuyên cần được luyện tập, kiến thức sau 1 thời gian không động đến chắc chắn sẽ bị mờ nhạt đi rất nhiều. Luyện tập với bài tập 30-60 phút/ngày sẽ là thời gian lý tưởng nhất.

Hi vọng với bài viết này thì mạo từ không còn đáng ngại với các em nữa.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X