Polime

15:00 05/08/2016

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau. Chuyên đề này cũng chiếm một lượng câu hỏi nhất định trong đề thi đại học (THPT quốc gia) môn Hóa.

Hướng dẫn giải bài tập Polime Hóa học lớp 12

giải bài tập polime lớp 12

Các Định nghĩa

Polime là gì?

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên. Các phân tử ban đầum tạo nên từng mắt xíc của polime gọi là monome.

Ví dụ: polietilen -(CH2-CH2)-n, nilon-6 -(NH -[CH2]5-CO)-n.

Trong đó, n: Hệ số polime hoá hay độ polime hoá và Các phân tử như CH2=CH2, H2N[CH2]5COOH: monome.

Các phản ứng đặc trưng

Phản ứng Polime trùng hợp

Thường gặp nhất là các polime được điều chế từ monome có dạng $C{H_2} = CH - X$

PTPƯ:

phản ứng trùng hợp

Một số loại polime trùng hợp.

Tên gọi

Monome

Ứng dụng

Polietilen (PE)

$C{H_2} = C{H_2}$

Chất dẻo, dùng là thiết bị điện bao bì và đồ gia dụng

Polistriren (PS)

$C{H_2} = CH - {C_6}{H_5}$

Poli(vinyl clorua) (PVC)

$C{H_2} = CH - Cl$

Poli(metyl metacrylat)

$C{H_2} = C(C{H_3})C{\rm{OOC}}{{\rm{H}}_3}$

Chất dẻo, thủy tinh hữu cơ

Poliacrilonitrin

$C{H_2} = CH - CN$

Tơ nitron (hay tơ olon)

Poli(vinyl axetat)

$C{H_2} = CH - {\rm{OCOC}}{{\rm{H}}_3}$

Keo dán

Một loại polime trung hợp thường gặp nữa là polime điều chế từ các ankađien, phổ biến nhất là buta-1,3-đien ($C{H_2} = CH - CH = C{H_2}$ ) và isopren ($C{H_2} = C(C{H_3}) - CH = C{H_2}$ )

Ngoài các polime trùng hợp từ monome có kiên kết đôi, còn có các polime trùng hợp từ monome có vòng kém bền.

Ví dụ: Các monome chứa liên kết amit (peptit) $ \to $ poliamit dùng làm tơ nilon

Khi a = 6 : nilon -6 (tơ capron)

Khi a = 7 : nilon- 7 (tơ enan)

Phản ứng Polime trùng ngưng

Ngoài phản ứng trùng hợp, tơ nilon-6 (capron) và nilon-7 (enan) còn có thể điều chế bằng cách trùng ngưng monome dạng ${H_2}N - {(C{H_2})_a} - C{\rm{OOH}}$ (a= 6,7)

Phương trình phản ứng

phản ứng polime trùng ngưng

Tơ nilon—6,6

  • Được điều chế từ phản ứng trùng ngưng hai monome 6C sau: hexametylenđiamin và axit ađipic (axit hexanđioic)

$n{H_2}N - {(C{H_2})_6} - N{H_2}\,\, + \,\,nH{\rm{OOC - (C}}{{\rm{H}}_2}{)_4} - C{\rm{OOH}}\,\,$$ - ( - NH{(C{H_2})_6}NH - CO{(N{H_2}_4CO - )_n} - $ + 2n${H_2}O$

Tơ lapsan

  • Được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng axit terephtalic và etilen glicol

Keo dán ure-fomanđehit

  • Được tổng hợp bằng cách đun nóng hỗn hợp ure và fomanđehit trong môi trường axit. Phản ứng diễn ra qua hai giai đoạn

Nhựa poli(phenol- fomanđehit)

  • Khi đun nóng hỗn hợp phenol và fomanđehit trong môi trường axit thì xảy ra phản ứng

  •   Poli(phenol – famanđehit) gồm có 3 loại: Nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit (bakelit). Dùng làm chất dẻo

Polime nhân tạo

  • Các polime nhân tạo (bán tổng hợp) phổ biến nhất là hai loại tơ chế hóa từ xenlulozơ là:

Bài tập và lời giải

Bài tập

Hệ thống bài tập gồm cơ bản và nâng cao, và rất có thể sẽ xuất hiện trong đề thi đại học đó nhé.

Đề thi THPT quốc gia môn Hóa sẽ trải đều các dạng bài tập từ lớp 11 đến lớp 12, thậm chí là lớp 10. Bởi vậy, việc luyện tập và nắm chắc kiến thức từng chuyên đề sẽ là rất quan trọng. Nếu bài tập chuyên đề kể trên còn chưa đủ, Lize còn 1 kho bài tập khổng lồ cho các em khai phá đó.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X