Relative Clauses - Mệnh đề quan hệ

15:04 12/08/2016

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.  Bài tập về mệnh đề quan hệ luôn có mặt trong đề thi THPT quốc gia.

Hướng dãn giải bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng anh

Lý thuyết mệnh đề quan hệ

Để xử lý tốt bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, trước tiên các em cần nắm chắc kiến thức về các đại từ hay trạng từ quan hệ.

Đại từ quan hệ:

Đại từ quan hệ Ý nghĩa, Cách sử dụng
WHO

- Làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

- Thay thế cho danh từ chỉ người

 • ….. N (person) + WHO + V + O
WHOM

- Làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

- Thay thế cho danh từ chỉ người

 • …..N (person) + WHOM + S + V
WHICH

- Làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

- Thay thế cho danh từ chỉ vật

 • ….N (thing) + WHICH + V + O
 • ….N (thing) + WHICH + S + V
THAT

- Có thể thay thế cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ quan hệ xác định

* Các trường hợp thường dùng “that”:

- Khi đi sau các hình thức so sánh nhất

- Khi đi sau các từ: only, the first, the last

- Khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

- Khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

* Các trường hợp không dùng that:

- Trong mệnh đề quan hệ không xác định

- Sau giới từ

WHOSE

Dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

 • …..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Trạng từ quan hệ

Trạng từ quan hệ Ý nghĩa, Cách sử dụng
WHY

Mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

 • …..N (reason) + WHY + S + V …
WHERE

Thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

 • (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)
 • .N (place) + WHERE + S + V ….
WHEN

Thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

 • ….N (time) + WHEN + S + V …

Các loại mệnh đề quan hệ

- Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses)

 • Bổ sung thông tin cần thiết cho từ đứng trước
 • KHÔNG có dấu phẩy
 • Đại từ quan hệ có thể được lược bỏ nếu nó không phải là chủ ngữ của câu
 • Không thể bỏ được đại từ quan hệ "whose" và "where"
 • Có thể sử dụng "that" là đại từ quan hệ
 • VD: Mai is the girl who is singing.

- Mệnh đề quan hệ không hạn định (Non-defining relative clauses)

 • KHÔNG THỂ bỏ đại từ quan hệ
 • Nếu bỏ MĐQH thì câu vẫn có thể hiểu được
 • Cung cấp thêm thông tin
 • Không thể dùng đại từ quan hệ "that"

VD: My brother, who is in London now, is a good student

- Mệnh đề quan hệ rút gọn:

Hiện tại phân từ (Ving)

 • Dùng cho các động từ trong MĐQH ở dạng chủ động
 • Bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ, chia động từ thành dạng V-ing
 • VD: The man who stands next to you is my brother. --> The man standing next to you is my brother.

Quá khứ phân từ (Ved/ Irregular V)

 • Dùng cho các động từ trong MĐQH ở dạng bị động
 • Bỏ đại từ quan hệ, trợ động từ, và bắt đầu cụm từ bằng quá khứ phân từ
 • VD: The books which was written by J.K.Rowling is very popular. --> The books written by J.K.Rowling is very popular.

To V

 • Bỏ đại từ quan hệ, bỏ chủ ngữ, bỏ trợ động từ, và bắt đầu cụm từ bằng "to V"
 • VD: English is an important language which we have to master. --> English is an important language to master.

Cụm danh từ

 • Dùng cho MĐQH không xác định

VD: We visited Danang, which is a city in central Vietnam. --> We visit Danang, a city in central Vietnam.

Bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án

Lý thuyết dành cho dạng bài tập này tương đối khủng phải không. Sau khi "nhai" hết đám lý thuyết ở trên rồi các em có thể thực hành với một số bài tập mệnh đề quan hệ sau đây nhé. Đáp án ở ngay dưới.

Bài tập về mệnh đề quan hệ rất nhiều, tuy nhiên, nắm được kiến thức mấu chốt về đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ thì các em đã có thể giải quyết khá ổn dạng bài này.

Tiếng Anh là môn học thường xuyên cần được luyện tập, kiến thức sau 1 thời gian không động đến chắc chắn sẽ bị mờ nhạt đi rất nhiều. Luyện tập với bài tập 30-60 phút/ngày sẽ là thời gian lý tưởng nhất.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm bài tập và hướng dẫn giải bài tập Miễn phí từ Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các bài tập và hướng dẫn giải bài tập từ thầy cô Lize nhé.

\
X