Thông tin tuyển sinh chính thức 12 trường Đại Học nhóm GX

10:20 14/07/2016

Trước khi kỳ thi THPT quốc gia 2016, Bộ Giáo Dục đã thông qua đề xuất tuyển sinh theo nhóm trường mà nhóm GX được thành lập sau đó là nhóm trường tuyển sinh lớn nhất với 12 trường tham gia. Trường Đại học Bách Khoa sẽ chịu trách nhiệm chủ trì nhóm tuyển sinh này.

Các trường còn lại bao gồm: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Ngoại thương, Đại học Thủy lợi, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Mỏ-Địa chất, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Học viện Ngân hàng, Đại học Thăng Long và Học viện Chính sách và Phát triển.

thông tin tuyển sinh nhóm GX 2016

Phương thức tuyển sinh của nhóm GX cũng có đôi chút khác biệt so với phương thức tuyển sinh chung. Những thông tin tuyển sinh chính thức từ riêng nhóm tuyển sinh này sẽ trở nên rất quan trọng với thí sinh, đặc biệt các trường đại học trong nhóm đều có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển không nhỏ.

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển nhóm GX cũng có đôi chút khác biệt nhỏ so với mẫu phiếu đăng ký chung. Các em có thể tải Mẫu phiếu đăng ký nhóm GX tại đây. Và Thông tin xét tuyển từng trường bao gồm mã ngành, chỉ tiêu dự kiến, và cách thức tính điểm sẽ được cập nhật tại đây.

Dưới đây là những thông tin chính thức về phương đăng ký xét tuyển của nhóm 12 trường đại học kể trên.

Nguyên tắc xét tuyển chung

  • Thực hiện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016. 
  • Nhóm GX sử dụng chung một phần mềm xét tuyển và cách thức xét tuyển. Cách thức xét tuyển chung vẫn là xét tuyển giữa các nguyện vọng ngành (nhóm ngành) theo thứ tự ưu tiên trong phiếu đăng ký xét tuyển.
  • Ngoài phương thức đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện và qua website chính thức của BGD https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Thí sinh cũng có thể đăng ký trực tiếp tại bất kỳ trường Đại học nào trong nhóm.
  • Tùy theo tình hình tuyển sinh của các trường, nhóm GX sẽ duy trì phương thức xét tuyển theo nhóm trường cho cả các đợt xét tuyển bổ sung.

Nguyên tắc xét tuyển riêng

  • Xét tuyển theo nhóm ngành: Một nhóm ngành bao gồm một hoặc vài ngành đào tạo của một trường thuộc nhóm GX, được ấn định một mã ngành/nhóm ngành.
  • Nguyện vọng xét tuyển

Thí sinh có thể sử dụng số nguyện vọng tối đa được phép của từng đợt xét tuyển (4 nguyện vọng trong đợt 1 và 6 nguyện vọng trong các đợt xét tuyển bổ sung) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm. Khác với quy định chung của BGD, thí sinh có thể đăng ký vào 4 trường khác nhau với mỗi nguyện vọng 1 trường. Tuy nhiên, nếu thí sinh muốn đăng ký thêm trường ngoài nhóm, thì vẫn sẽ phải tuân thủ quy định của BGD: Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 trường cho đợt 1 và 3 trường cho đợt bổ sung.

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng xếp trên sẽ không được xét đến các nguyện vọng sau đó nữa. 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả thi (tính quy đổi về điểm xét) của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1, 2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhóm Gx, Công bố điểm trúng tuyển nhóm GX

  • Công bố điểm trúng tuyển 2016

Các trường Đại học trong nhóm có thể công bố điểm trúng tuyển theo 2 cách: Tổng điểm 3 môn xét tuyển hoặc Điểm theo thang 10 phù hợp với công thức tính điểm. 

  • Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố tại website từng trường.

Sau đây là website tuyển sinh chính thức của từng trường trong nhóm GX, các em hãy theo dõi mốc thời gian công bố điểm các cụm thi cũng như thời gian công bố danh sách trúng tuyển từng trường để cập nhật kết quả nhanh nhất cho mình.

Số thứ tự Tên trường Mã trường Website tuyển sinh
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội BKA http://ts.hust.edu.vn
2 Trường Đại học Kinh tế quốc dân KHA https://www.neu.edu.vn
3 Trường Đại học Xây dựng XDA http://tuyensinh.nuce.edu.vn
4 Trường Đại học Ngoại thương NTH http://www.ftu.edu.vn
5 Trường Đại học Thủy lợi TLA http://tuyensinh.tlu.edu.vn
6 Trường Đại học Giao thông vận tải GHA http://www.utc.edu.vn
7 Trưởng Đại học Mỏ-Địa chất MDA http://ts.humg.edu.vn
8 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội DCN http://tuyensinh.haui.edu.vn
9 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA http://tuyensinh.utt.edu.vn
10 Học viện Ngân hàng NHH http://tuyensinh.hvnh.edu.vn
11 Trường Đại học Thăng Long DTL http://thanglong.edu.vn
12 Học viện Chính sách và Phát triển HCP http://www.apd.edu.vn

Thông tin tiếp tục được cập nhật...

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm nhiều Tài liệu ôn thi thật bổ ích nữa từ Lize nhé.

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Tài liệu khác khi Lize cập nhật nhé.

\
X