Tính số liên kết Hóa học trong gen

14:24 17/08/2016

Bài toán tính số liên kết Hóa học trong gen được chia ra làm 2 dạng là tính số liên kết hóa trị giữa đường và axit trong gen và bài toán tính số liên kết Hidro trong gen.

bài toán tính số liên kết hóa học trong gen

Các em có thể tải tài liệu ở cuối bài viết.

Bài toán tính số liên kết Hóa học trong gen

Tính số liên kết hóa trị giữa đường với axit trong gen

Lý thuyết, công thức

Gọi N là tổng số nuclêôtit của gen.

- Trong cấu trúc của một nuclêôtit có 1 liên kết hóa trị giữa đường và axit. Trong một mạch của gen có N/2 nuclêôtit nên số liên kết hóa trị giữa đường với axit loại này là N/2.

- Giữa các nuclêôtit nằm trên mỗi mạch đơn cũng có liên kết hóa trị giữa axit của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit kế tiếp.

+ Cứ 2 nuclêôtit nối nhau bằng 1 liên kết hóa trị.

+ Cứ 3 nuclêôtit nối nhau bằng 2 liên kết hóa trị.

+ Cứ 4 nuclêôtit nối nhau bằng 3 liên kết hóa trị.

+ .......

Một mạch gen có N/2 nuclêôtit nối với nhau bằng N/2 - 1 liên kết hóa trị.

Do đó tổng số liên kết hóa trị trong gen là:

công thức tính liên kết hóa trị giữa axit và đường

Ví dụ

Một gen dài 0,408µm. Tính số liên kết hóa trị giữa đường và axit trong gen.

Lời giải

Gọi N là tổng số nuclêôtit của gen, ta có:

N = L/3,4 * 2 = 0,408*10^4/3,4 *2 = 2400 nuclêôtit.

Số liên kết hóa trị của gen:

2(N – 1) = 2(2400 – 1) = 4798 liên kết.

Tính số liên kết hiđrô của gen

Lý thuyết, công thức

Phân tích:

Trong gen A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô và G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

Nói cách khác, mỗi cặp A – T có 2 liên kết hiđrô và mỗi cặp G – X có 3 liên kết hiđrô.

Gọi H là số liên kết hiđrô của gen, ta có

H = 2(số cặp A – T) + 3(số cặp G – X)

Mỗi cặp A – T có 1A và mỗi cặp G – X có 1G nên

công thức tính số liên kết hidro

Ví dụ

Một gen có khối lượng 9.105 đơn vị cacbon và có hiệu số giữa nuclêôtit loại G với một loại khác bằng 10% số nuclêôtit của gen. Tính số liên kết hiđrô trong gen. 

Lời giải

Mỗi nuclêôtit của gen có khối lượng trung bình 300 đvC nên số lượng nuclêôtit của gen là:

N = 9.105 : 300 = 3000 nuclêôtit.

Theo đề bài ta có                     G – A = 10%

Theo nguyên tắc bổ sung          G + A = 50%

                                               2G      = 60%

Vậy tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen là:

            G = X = 60% : 2 = 30%

            A = T = 50% - 30% = 20%

Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

            A = T = 20% . 3000 = 600 nuclêôtit.

            G = X = 30% . 3000 = 900 nuclêôtit.

Số liên kết hiđrô của gen là:

            H = 2A + 3G = 2.600 + 3.900 = 3900 liên kết.

Bài tập tự luyện

Luyện tập thêm với một số bài tập sau đây nhé mấy đứa

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X