Trắc nghiệm so sánh dao động của hai phần tử trong môi trường

09:47 26/09/2016

Hai phần tử dao động trong môi trường có thể cùng pha, ngược pha hay vuông pha với nhau. Các em có thể xác định điều này thông qua phương trình sóng. Dạng bài tập này cũng sẽ được khai thác trong đề thi đại học.

So sánh dao động của 2 phần tử trong môi trường

so sánh dao động của 2 phần tử trong môi trường

Kiến thức cần nhớ

Sóng lan truyền như hình.

bài tập vật lý 12 dao động 2 phần tử trong môi trường

Phương trình sóng:

- tại N: ${u_N}$ = Acos(ωt)

- tại điểm bất kì là u(x;t) = Acos(ωt – 2π.$\frac{x}{\lambda }$)

- tại M: ${u_M}$ = Acos(ωt – 2π$\frac{{{x_M}}}{\lambda }$)

- tại P: ${u_P}$ = Acos(ωt – 2π$\frac{{{x_P}}}{\lambda }$)

Độ lệch pha giữa M và P là $\Delta {\varphi _{MP}} = \left| {2\pi \frac{{{x_M} - {x_P}}}{\lambda }} \right|$ = 2π$\frac{{\Delta x}}{\lambda }$

- Nếu ∆x = kλ thì ∆φ = k2π = 0 → M, P cùng pha nhau.

- Nếu ∆x = kλ + λ/2 thì ∆φ = k2π + π = π → M, P ngược pha.

- Nếu ∆x = kλ + λ/4 thì ∆φ = k2π + π/2 = π/2 → M, P vuông pha và P trễ pha so với M.

- Nếu ∆x = kλ + 3λ/4 thì ∆φ = k2π + 3π/2 = π/2 → M, P vuông pha và P sớm pha so với M.

Bài tập vật lý chuyên đề này chủ yếu sẽ dựa trên các kiến thức kể trên, các em đặc biệt phải ghi nhớ điều kiện để các phần tử dao động cùng pha, ngược pha hay vuông pha với nhau. Dưới đây sẽ là một số bài tập giúp các em ghi nhớ.

Bài tập tự luyện

Luyện tập thêm với nhiều bài tập trắc nghiệm môn Lý tại đây nhé mấy đứa:

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X