Trần Thị Mỹ Hạnh

11:30 21/09/2016
{ "diemToan": 8.5, "diemLy": 8.8, "diemHoa": 8.8, "thuKhoa": 0, "content": "Em cảm ơn thầy Nam nhiều ạ. Em đã từng rất sợ môn Lí nhưng rồi đó lại là môn mà em yêu nhất. Nhờ Lize, nhờ thầy cô và các anh chị giúp đỡ em mới có được ngày hôm nay. Em chúc Lize sẽ ngày càng phát triển!" }

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X