Verb and Tenses - Động từ và thời của động từ

09:46 11/08/2016

Các bài tập về Phrasal Verb, Modal verbs hay Tenses -  Thời động từ trong tiếng Anh không hề dễ, và đây cũng là một trong những mảng mà đề thi THPT quốc gia những năm gần đây khai thác nhiều.

Hướng dẫn giải bài tập Phrasal verb, Modal verbs và Tenses

Bài tập Phrasal verb, Modal verbs và Tenses

Lý thuyết về Phrasal verbs, Modal verbs

Phrasal Verbs

Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai.

Xem thêm về 150 từ Phrasal Verbs thường gặp.

Modal Verbs

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì? Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

Cách sử dụng:

MUST + VERB - infinitive

  • MUST (chắc chắn phải là): sử dụng trong trường hợp đưa ra một suy luận có tính đoán chắc chắn về một điều gì đó.
  • MUST được sử dụng để diễn tả một sự cần thiết hoặc bắt buộc trong hiện tại và tương lai.
  • MUSTN'T được sử dụng để chỉ một sự cấm đoán.

MUST HAVE + PAST PARTICIPLE (Chắc chắn là đã) / CAN’T HAVE + PAST PARTICIPLE (Chắc chắn là đã không)

Trường hợp này các bạn dùng để suy đoán một sự việc trong quá khứ

CAN'T 

Dùng để suy đoán một sự việc chắn chắn không xảy ra.

COULDN'T HAVE + PP = CAN'T HAVE +PP

Được dùng trong câu nghi vấn để nói về một việc gì đó đã diễn ra trong quá khứ.

SHOULD HAVE + PP / OUGHT TO HAVE + PP

  • Sử dụng khi chúng ta cho rằng (dự đoán) một sự việc gì đó có lẽ đã xảy ra nhưng ta chưa biết được một cách chắc chắn.
  • Sử dụng để chi một sự việc mà ta cho rằng đáng lẽ đã xảy ra nhưng lại không xảy ra.

MAY / MIGHT:

  • Dùng để diễn tả một điều gì đó có khả năng xảy ra hoặc có thể là thật ở hiện tại hoặc tương lai. (Trong trường hợp này MIGHT không phải là quá khứ của từ MAY)
  • Sử dụng trong lời xin phép với lối nói trang trọng
  • MAY / MIGHT + BE + VEB-ing: Dùng để diễn đạt một điều gì đó đang xảy ra.
  • MAY / MIGHT + BEEN + VERB (past participle): Dùng để diễn đạt một điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ hoặc xảy ra trước một thời điểm trong tương lai.
  • MIGHT + HAVE + VERB (past participle): được sử dụng để nói về điều gì đó đã có thể xảy ra nhưng lại không xảy ra.

NEEDN’T

Được dùng để diễn đạt sự không cần thiết ở hiện tại và tương lai.

Bài tập và đáp án

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ bài tập về Phrasal verbs, Modal verbs và Tenses có đáp án. Mảng này khá rộng nên khác với thường lệ, các em sẽ được thực hành với 20 câu hỏi nhé. Bắt đầu nào!!!

Phrasal Verb và Modal Verb

Verb Tenses

Giờ chắc hẳn các em đã tự tin hơn với dạng bài tập Phrasal Verb, Modal Verb và Tenses trong tiếng Anh. Thực hành thêm với các đề miễn phí dưới đây nhé:

Với thay đổi từ Bộ Giáo Dục trong năm 2017, đề thi tiếng Anh cũng như các môn ngoại ngữ khác cũng sẽ phần nào bị thay đổi. Dạng bài tập sẽ bị biến đổi đôi chút để phù hợp với thời gian làm bài bị rút ngắn. Cách tốt nhất để ứng phó với thay đổi, đó là luyện tập.


Đã đến lúc làm quen với áp lực của Đề thi thử rồi đó!!! Đăng ký Khóa Luyện đề của Lize.vn để luyện tập thêm với thật nhiều đề thi thử chất lượng được biên soạn từ các thầy cô kinh nghiệm cũng như các đề thi từ các trường THPT chuyên hàng đầu trên cả nước.

Share bài viết

Từ khoá

Có thể em cần biết?

Tên bài giảng

Bài giảng về "Tên bài giảng" - Thầy/Cô "Tên thầy/cô dạy khóa học"

Nhận thêm các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé!

Đăng ký thành viên Lize để nhận các Phương pháp học tập hiệu quả từ thầy cô Lize nhé.

\
X